Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Objectives

Sultanstrail

»
Objectives

St. Sultans Trail - A European Cultural Route

KvK Haarlem: 54257662

Artikel 2.1
De stichting heeft ten doel:

-het ontwikkelen, het in stand houden en promoten van de Sultans Trail, een historisch langeafstandswandel-, fiets- en cultuurroute van Wenen naar Istanboel, door Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Bulgarije en Turkije.

-het verzamelen van historische gegevens, alsmede het uitgeven van gidsen en ander materiaal met betrekking tot de Sultans Trail;

-het categoriseren en het (ondersteunen van) onderhoud van historische gebouwen, plaatsen, gewoonten en tradities op en langs de Sultans Trail;

-her verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevoorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2.2

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het verrichten van (historisch) onderzoek, het opzetten, informeren en ondersteunen van zusterorganisaties en locale netwerken en/of verenigingen, het organiseren van promotie activiteiten, het markeren van de route, al dan niet met behulp de lokale personen, groepen, organisaties, universiteiten, bedrijven of overheden, het jaarljks organiseren van tenminste één expeditie op de Sultans Trail met groepen wandelaars en historici.

 

Follow the Sultanstrail

  • Facebook Page: Sultans-Trail
  • Twitter: sedatcakir
  • YouTube: Sultanstrail
  • Picasa: kyrakuitertathotmail.com
  • Flickr: sedatcakir
  • Linked In: sedatcakir
  • Linked In Group: 2593040
  • Blogger: wandeljegezond